Protetická stomatologie

Protetická stomatologie nahrazuje ztracené tvrdé zubní tkáně nebo celé zuby či skupiny zubů. Naším základním cílem je perfektní funkčnost a vysoká estetičnost kterékoli protetické rekonstrukce. Naše zubní ordinace spolupracuje s kvalitními stomatologickými laboratořemi, které respektují aktuální technologické trendy a materiály.

V oblasti protetické stomatologie nabízíme:

Inlaye a onlaye

jsou laboratorně zhotovené výplně zubů.

Estetické kompozitní a keramické fasety

nahrazují mírnou ztrátu tvrdých zubních tkání, mohou korigovat estetické nedokonalosti zubu způsobené vývojovým poškozením tvrdých zubních tkání nebo jsou schopné upravit mírné změny v postavení zubu. Po odstranění povrchové vrstvy zubu z viditelné přední části se  faseta nalepí ve formě skořápky.

Korunky kompozitní, metalokeramické a vysoce estetické celokeramické korunky

nahrazují větší část zubu (celý povrch) ztracenou kazem či úrazem při zachování vlastního kořene zubu.

Fixní můstky

řeší ztrátu celého zubu nebo více zubů přemostěním mezery a vytvořením náhrady, která je pevně uchycena pomocí korunek na zuby sousedící s mezerou.

Částečné snímací náhrady

řeší ztrátu skupiny zubů. Ke zbývajícím zubům se uchycují tzv. kotevními prvky – sponami nebo zásuvnými spoji.

Celkové náhrady

řeší úplnou ztrátu zubů. V naší ordinaci si pacient může vybrat celkovou náhradu zhotovenou ze standardních materiálů, tak i z tzv. licí pryskyřice, která je při zachování mechanických vlastností podstatně tenčí.