Dětská stomatologie

V rámci rodinné péče ošetřujeme pouze děti našich klientů.

Dítě každého věku potřebuje pravidelnou stomatologickou péči. V našem zařízení klademe prvořadý důraz na prevenci.   První návštěvu doporučujeme absolvovat kolem prvního roku. Jednak v tomto období prořezávají první zoubky a je potřeba se jim věnovat, jednak pravidelné návštěvy  zubního lékaře od útlého věku jsou důležité pro získání důvěry dítěte, předcházení vzniku strachu z ošetření.

V oblasti dětské stomatologie nabízíme pravidelné preventivní prohlídky v půlročních intervalech, které zahrnují: