Výplně zubů

Zubní kaz je infekční onemocnění způsobené bakteriemi, které způsobují rozklad zubních tkání. Zubní kaz ošetřujeme  pomocí výplní (plomb). Výplně můžeme zhotovit z různých materiálů a jejich cena závisí na kvalitě a především času, který lékař potřebuje k jejich zhotovení. Při zhotovování výplně dodržujeme veškeré moderní postupy. Ošetření provádíme dle přání pacienta v anestezii, tedy bezbolestně.

V našich ordinaci nabízíme:

Fotokompozitní výplně

Bílé plomby jsou směsí  pryskyřice a keramiky a dalších komponent zaručujících jejich mechanické a estetické vlastnosti.Tyto výplně se  vážou se zubními tkáněmi a to i v malých vrstvách, díky tomu  je vrtání zubních tkání minimální. Při odstranění kazu stačí odvrtat pouze zkaženou část zubu. Tento šetrnější postup (ve srovnání s amalgámem) umožňuje mechanická i chemická vazba materiálu k zubu. K tuhnutí těchto materiálů dochází až po světelné iniciaci – ozáření speciální lampou.Tím je umožněno přesné zhotovení výplně. Jedná se o vysoce estetickou variantu ošetření (kompozitem je možné docílit věrohodné náhrady ztracených tvrdých zubních tkání). Aby se zajistila dlouholetá funkčnost výplně, kompozitum se vrství a osvěcuje (halogenovou lampou) po malých vrstvách. Zhotovení kompozitní výplně je tak časově i technicky náročné. Nevýhodou těchto výplní je cena ošetření, která se odvíjí od velikosti výplně. Předpokladem ošetření zubu bílou (kompozitní) výplní je velmi dobrá hygiena a v tomto ohledu spolupráce pacienta.

Samopolymerující kompozitní výplně

Po chemické stránce  jsou obdobou fotokompozitních výplní, ale do vypreparované kavity se nanášejí v jediné vrstvě, tuhnou chemickou reakcí při které dochází ke smrštění výplně, což má v budoucnu za následek vytvoření spáry mezi zubem a materiálem, čímž dochází ke vzniku sekundárního kazu. Další nevýhodou je omezená barevná škála, čímž se nedosáhne dokonalého estetického efektu.

Skloionomerní výplně

Skloionomerní výplně  z pryskyřice a silikátového skla, chemicky se spojují se zubními tkáněmi, uvolňují do okolních tkání fluor. Jsou vhodné pro ošetření  kazů dočasných zubů, u stálých zubů v omezené míře pro malé výplně, na dostavby pod korunky a jako dlouhodobá provizoria. Jsou sice bílé, ale nejsou transparentní, tudíž nevhodné do viditelného úseku chrupu.

Laboratorně zhotovené výplně – inlay, onlay

Inlay a onlay jsou výplně zhotovené individuálně v laboratoři podle otisku.Výhodou je dokonalá přesnost a trvanlivost. Vyrábějí se z kovu, plastu a keramiky. Podmínkou aplikace je dokonalá ústní hygiena a nízká kazivost chrupu.

Amalgamové výplně

Používáme vysoce kvalitní dozované amalgamy s vysokým podílem stříbra a  nízkým obsahem rtuti, jednotlivé složky jsou přesně dávkované od výrobce, jsou dodávány v kapslích a zpracovávají se na automatickém míchacím stroji.Tímto je dosažena vysoká kvalita výplně, vyznačující se vysokou pevností, mechanickou a chemickou odolností, v ústech nekoroduje a díky tomu nedochází po čase ke vzniku spáry mezi výplní a zubem, nedochází ke vzniku tzv. sekundárních kazů. Jejich trvanlivost je oproti klasickým amalgámům mnohem delší.

Nevýhodu  amalgámů je jejich stříbrná barva, proto se používají v postranním úseku chrupu.